Om Föreningen

Psykologiska föreningen är en del av Betendevetarsektionen(Betsek) i Umeå Studentkår.
Alla studenter vid Psykologiska institutionen är medlemmar i föreningen.
Mer information finns även här i föreningens stadgar.

Vad gör föreningen?
Psykologiska föreningen är till för studenterna, vi är politiskt, religiöst obundna och arbetar för att studenterna ska få en så givande studietid som möjligt, både under och efter skoldagen. För att kunna lyfta studenternas intressen och öka trivseln och gemenskapen på programmet så finns det ett gäng undergrupper i föreningen som anordnar olika aktiviteter på kvällar och helger. De aktiva undergrupperna just nu är Fest & Trivsel, Lördagsfotboll för entusiaster, Psyk-kören och Normkritisk psykologi. Det finns stora möjligheter att starta fler undergrupper, så om du har ett intresse du tror att fler delar med dig och vill starta upp en undergrupp du också, kontakta oss!

Psykologiska styrelsen
Föreningens styrelse väljs in på årsmötet  som äger rum i början av Oktober varje år.
För att bli invald till styrelsen så skickar man in en ansökan till valberedningen.

Ordförande: Den som sammankallar och håller i möten och är ”föreningens ansikte utåt”
Vice Ordförande: Ställföreträdande, ordförandens ”högra hand”
Kassör: Främst ansvarig för föreningens ekonomi
Informationsansvarig: Främst ansvarig för att information kommer ut till medlemmarna, ex nyhetsbrevet. Ledamöter: Röstberättigade på styrelsemöten och deltar i föreningsarbetet

Annonser