Poster


Ordförande:
Ana Latorre

Beskrivning av post: 
Som ordförande får man nöjet att hålla i mötena. Därför är det naturligt att det medföljer en del ansvar. Till exempel måste möten planeras, kontakt med institutionen upprätthållas, och så är man lite som ett ansikte utåt.

Är det någon som har frågor är det vanligt att de kommer till just ordföranden. Vanligt är också att, med detta ansvar, man lär sig väldigt mycket om föreningen och hur institutionen fungerar väldigt snabbt – det kan bli en rejäl djupdykning! Därför är det viktigt att kunna delegera olika uppgifter och frågor till resten av styrelsen och inte vara rädd att ta hjälp av t.ex. vice ordförande eller en ledamot vid behov.

Men det är inte bara ansvar! Att hålla i möten är väldigt kul, och insynen man får i institutionens värld är guld värd.  Det är något väldigt speciellt med att arbeta tillsammans med en grupp engagerade och motiverade studenter som vill vara med och förbättra sin, och andras, studietid. Som ordförande får man extra inblick in denna process, och, med denna inblick, en extra stark känsla av stolthet över medstudenternas engagemang och påhittighet.


Vice ordförande:
Kajsa Håkansson


Kassör:
Mikaela Pallin

Beskrivning av post:
Kassören sköter om det löpande arbetet I föreningen och har det ekonomiska ansvaret. Hen hanterar bankärenden, betalar fakturor, kontrollerar inbetalningar, söker bidrag, sköter den löpande bokföringen samt underrättar styrelsen om ekonomin.

Vid frågor om ekonomi, ansökningar och bidrag kan du vända dig till styrelsens kassör Mikaela Pallin [e-postadress tillkommer]


Informationsansvarig:
Magdalena Hultqvist

Beskrivning av post:
Informationsansvarig har till uppgift att på bästa sätt hålla föreningens medlemmar informerade om vad som sker i föreningen. Det innebär i praktiken att informationsansvarig skriver nyhetsbrevet som sen skickas ut till alla Psykologstudenters studentmail. Brevet läggs även upp på vår facebooksida Psykologiska föreningen, Umeå universitet för att nå de som studerar vid andra kurser på institutionen och de som aldrig kollar sin studentmail. Informationsansvarig är alltså ansvarig för att information från styrelsen når ut till de studenter som studerar vid psykologiska institutionen.


Ledamöter:
Karl George, Gustaf Lindberg, Jonas Åsbrink, Elise Rognsvåg, Johanna Molin, Torun Sandström, Lovisa Johansson, Martin Johansson, Johanna Paboon och Karolina Öst.

Beskrivning av post: 
Som ledamot är du med i styrelsen utan att ha en specifik post. Du kan även bli tilldelad uppdrag för styrelsen eller poster inom andra styrelser och utskott för att rapportera om vad dem gör.

Ledamöter närvarar på styrelsemöten som sker ungefär var tredje vecka och är med och röstar om olika beslut som styrelsen är utnämnda att fatta. Dessa beslut rör exempelvis vilka bidragsansökningar skall få pengar eller inte.

Du får alltså en insikt i vad som händer i psykologiska föreningen, erfarenhet om hur styrelsemöten går till och du har en relativt stor valfrihet kring hur mycket ansvar du vill ta. Dessutom får du träffa folk från andra terminer på psykologprogrammet OCH du får mycket fika!

Annonser