Söka Bidrag

Skicka in en bidragsansökan till psykologiskaforeningen@gmail.com eller lämna in till någon av styrelsens medlemmar. Ansökan ska vara inlämnad senast en vecka innan förestående styrelsemöte samt minst tre veckor innan evenemanget äger rum, ansökningar som lämnas in senare behandlas vid mötet därpå. För återkommande poster som redan är budgeterade, så som psykpub, luciafirande och insparkssittning går det bra att lämna in ansökan samma dag som mötet. Efter mötet meddelar styrelsen om sitt beslut. Observera att föreningen har möten var tredje vecka, så se till att ansöka om pengar i god tid innan evenemanget för att få bidraget godkänt!

Notera: Ansökan om bidrag till temadagen måste lämnas in innan jul!

Följande gäller om styrelsen godkänner bidragsansökan:
– Senast en månad efter genomförd aktivitet ska en motprestation lämnas in som kortfattat summerar vad pengarna gått till. Se och se till att den är påskriven av den ansvarige. Alla kvitton lämnas in tillsammans med motprestationen.

– Kvitton ska lämnas in enligt följande: kvittot kopieras på ett a4 där även originalet häftas fast. På samma a4 skrivs vilken aktivitet pengarna gått till samt namn, bank, clearing- och kontonummer tillhörande personen som lagt ut pengarna.

– Därefter betalas pengar ut till den som betalat. Om flera personer har lagt ut pengar till en aktivitet väljs en ekonomiskt ansvarig ut, till dennes konto utbetalas då alla pengar. Den personen får sedan se till att betala vidare till övriga som lagt ut.

Fakturor kan även skickas från företag direkt till Psykologiska Föreningen, vid överenskommelse med kassören.

Övrigt:
Ibland vill studenter söka bidrag för sådant som är utöver Psykologiska Föreningens budget och de får då vänder sig till institutionen med en bidragsansökan. Även dessa ansökningar ska dock gå genom Psykologiska föreningen. 

-Behöver du/ni en lokal på universitet till en föreläsning eller annat evenemang? Alla som är med i Psykologiska föreningen dvs. studenter på programmet och vid fristående kurser, kan boka lokal gratis via föreningen.

Eftersom att både psykologstudenter och studerande vid fristående kurser vid Psykologiska Institutionen är medlemmar i Psykologiska Föreningen så är de evenemang som ordnas av föreningen till för alla dessa studenter.

Bidrag tillfaller främst budgeterade poster men ekonomiskt bidrag kan även sökas till andra verksamheter. Det viktiga är att samtliga studenter som studerar vid institutionen för psykologi erbjuds att delta i eventet eller ta del av det som bidraget söks för. Nedan visas några återkommande budgeterade bidragsposter:

Psykpub
Lucia
Utsparkssittningar/Examensceremonier
Insparkssittningar
Idrottsturnering
Temadag
Undergrupper: för närvarande finns följande undergrupper: Fest och Trivsel, lördagsfotboll för entusiaster, normkritisk psykologi, psykkören

Vill du söka bidrag? Skicka in en bidragsansökan till psykologiskaforeningen@gmail.com

Annonser