Mallar för ansökan

MALL bidragsansökan
MALL motprestation

Tillsammans med motprestationen så ska du också lämna in alla kvitton enligt bilden nedan:
Kopiera kvittot och häfta fast originalet på kopian.
Skriv totalsumman och vilket bidrag det gällde ex: ”temadag” eller ”inspark”
Skriv ditt namn och kontouppgifter: Bank, Clearingnr, Kontonr

kvittomall2

Annonser