Studiesocialt

Utöver föreningens undergrupper så finns det även andra studiesociala aktiviteter som sker under året!

Nollning: alla studenter förtjänar en nollning där det är gemenskap och trivsel som står i fokus, utan alkoholhets och detta jobbar vi för. Det är faddrarna i T3 som håller i nollningen och bestämmer dess utformning. När det gått ungefär en månad är det dags att nollorna får bli T1or och då är det insparkssittning som gäller!
Luciatåg: T5+4 anordnar varje år ett luciatåg i BT där det bjuds på julfika och mys
Examen: När det har gått 10 terminer så är det dags att säga farväl till Umeå och psykologprogrammet, detta ska såklart firas med buller och bång! Först anordnar T8 en examens lounge/utsparkssittning innan det är dags för examensceremoni och examenssittning som T10 själva får styra över.

Annonser