Nollning och Fadderiet (T3)

Information kring nollningen till er som snart ska bli faddrar. (T2)

På psykologprogramet vid Umeå universitet har vi som tradition att få våra nya studenter att känna sig välkomna och uppskattade. De studenter som går på termin tre har ansvar för att de nya studenterna lär känna varandra, Umeå universitet, och studenter på andra terminer samt får en positiv start på sin utbildning, utan alkoholhets!

Detta innebär samordnade aktiviteter under de två första veckorna ex; grillning, lekar, laserdome, fika, rundvandringar, spelkvällar, maskerader, filmkvällar och väldigt mycket annat. Det är upp till termin tre att sätta samman ett schema där dessa aktiviteter är väl presenterade med dag tid och ev. pris. Detta schema ska lämnas till Studieadministratör på psykologprogrammet i god tid före terminsstart.

Det går att söka bidrag för nollningen hos psykologiska föreningen. Detta ska göras i god tid innan fadderverksamheten startar. För att främja att så många som möjligt kan delta på aktiviteterna är det viktigt att tänka på att planera aktiviteter som är till för alla och som inte är allt för kostsamma.

Insparksittning
Termin tre har också ansvar för att arrangera insparksittningen. Samtliga studenter på psykologprogrammet ska få inbjudan att delta. Biljetter säljs av termin tre i ljusgården på annonserad tid under minst 3 dagar.

Termin tre bestämmer var, när och hur insparkssittningen äger rum. Vanligtvis sker insparken ca en månad efter terminsstart. Kårhus som anordnar sittningar: Villan, Origo, Kårhuset, E-puben, Skogis, ett annat tips är LOKAL. Kom ihåg att boka i god tid, gärna terminen innan!

Pengar finns budgeterade i föreningen. För att få tillgång till denna summa krävs bidragsansökan och följande:
– Att en representant från termin 3 besöker ett av psykologiska föreningens styrelsemöten i god tid innan sittningen och ansöker om dessa pengar.
– Att denna representant tar ansvar för att redovisa alla inkomster och utgifter i en motprestation och att kvitton finns.

Både Termin 1 och 3 brukar enligt tradition utföra ett spex under insparksittningen. Det är termin 3’s ansvar att informera sina fadderbarn om detta (helst redan första veckan) så att de har gott om tid för förberedelse.

Annonser