Psykoterapigruppen

Psykoterapigruppen är särskilt intresserade av psykoterapeutiskt arbete.

Vi ser filmer med olika psykoterapeutiska metoder för att få större insyn och öka vår kunskap om några av alla behandlingsmodeller som finns. Vi har även workshops där studenterna får möjlighet att öva på terapeutrollen, ofta i anknytning till en film vi tidigare sett. Alla studenter vid psykologiska institutionen är välkomna, särskilt vänder vi oss till blivande psykologer, i alla terminer.

För mer information hänvisar vi till vår facebookgrupp.

Annonser