Normkritisk psykologi

Gruppen för normkritisk psykologi vill öka inslaget av normkritik på utbildningen och belysa psykologin från ett normkritiskt perspektiv eftersom detta saknas på programmet. Ämnen vi har behandlat är bland annat psykisk ohälsa bland samer, feministisk psykoterapi, psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn, vårdens bemötande av våldsutsatta kvinnor, ätstörningsvård och sexualpolitisk historia.

Vi vill ge möjlighet till en plattform för psykolog(i)studenter att föra normkritiska diskussioner samt vara ett tryggt rum för detta. Hur gruppen arbetar varierar från termin till termin men tidigare har det innefattat filmvisningar, bokcirklar, föreläsningar och diskussioner.

Om du vill engagera dig finns det stor möjlighet att påverka innehåll och struktur. Alla oavsett förkunskaper är välkomna på våra möten, vi strävar efter ett respektfullt och tryggt klimat. Hoppas vi ses!

För mer information och för att komma i kontakt med oss hänvisar vi till vår facebooksida:

Annonser